Saturday, December 17, 2011

Erwin Vermeulen Reportedly Gets Visit From EmbassyEINDHOVEN: The Veldhoven (Dutch city) resident Erwin Vermeulen (42), who was arrested on Friday in Japan while doing a protest against the capture of dolphins, was visited on Saturday in his cell by a representative of the Dutch ambassy of this Asiatic country.

That says Geert Vons, director of the Dutch department of Sea Shepherd. Vermeulen is volunteer of this international organization who is committed to the conservation of the oceans. Sea Shepherd did not get any information about the sort of communication between the representative of the embassy and Vermeulen.

After this weekend possibly a conversation with lawyers

Mr. Vons expects that Vermeulen will be able to talk to lawyers after this weekend, but he is not sure of that. “It is very possible that in Japan people have to stay in prison even for a small misbehavior for a long time. That happened to our employee Alex Cornelissen who was arrested in 2003 and for 2 weeks was not allowed to speak to a lawyer.”

Confidence in a good outcome

Sea Shepherd Netherlands nevertheless trusts that there will be a good outcome. “We have had that before, we know that we have a risk of being arrested when we do this sort of action. Erwin himself also is very well aware of that. The Japanese authorities just get nervous of our protest against the capture of dolphins.”

Mr. Vons: “peaceful Activism”

The 42 years old Vermeulen is since one and a half year a ‘Cove Guardian’ for Sea Shepherd. Almost 3 weeks ago the man from Veldhoven flew on his own costs to Taiji, which situated at the Southern coast of Japan. The organization is protesting there already for a long time against the captivity in the ‘baai’ (cove in English) in Taiji. Last Friday Vermeulen photographed with his colleagues how some of the animals where transferred from floating cages in the ocean to pools in the ‘Dolphin Resort Hotel’. According to the police Vermeulen had pushed an employee of the hotel. Sea Shepherd calles that action ‘unjustified’. Mr. Vons: “We do peaceful activism. The authorities are looking for something to give us a bad reputation.”

Dolphinhunt

Every year in Taiji a dolphinhunt is taking place. Japan gives out 23.000 permissions to coast places to slaughter dolphins of all different sorts. Some of the living animals are sold to aquaria worldwide.

Sea Shepherd

The Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) is an international organization that protects all sea-life. Her mission is ‘to stop the slaughter of life in the sea and the destruction of the environment in order to protect and preserve the eco-system and the species.”Documentary

The attention about the dolphinhunt increased significantly since the documentary The Cove (2009) was overloaded with film-awards. The documentary shows how the fishermen in Taiji push about 2000 dolphins in a cove in order to harpoon the marine mammals.The Cove Guardians are present since the first of September. The operation is called “Operation Infinite Patience”.

Original Article below from http://www.ed.nl/regio/veldhoven/10090404/Opgepakte-Veldhovenaar-in-Japan-krijgt-bezoek-van-ambassade.ece

DUTCH ARTICLE

EINDHOVEN - Veldhovenaar Erwin Vermeulen (42) die vrijdag in Japan is opgepakt tijdens een actie tegen de dolfijnvangst heeft zaterdag in zijn cel bezoek gehad van een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade in het Aziatische land.

Dat meldt Geert Vons, directeur van de Nederlandse afdeling van Sea Shepherd. Vermeulen is vrijwilliger voor deze internationale organisatie die zich inzet voor het behoud van zeeleven. Over de aard van het gesprek tussen Vermeulen en de ambassademedewerker heeft Sea Shepherd echter niets vernomen.

Na het weekend mogelijk gesprek met advocaten
Vons verwacht dat Vermeulen na het weekend kan spreken met advocaten, al is hij daar niet zeker van. “In Japan is het mogelijk dat je voor een klein vergrijp lange tijd vastzit. Dat is eerder gebeurd met onze medewerker Alex Cornelissen die in 2003 twee weken vast zat in Japan zonder een advocaat te mogen spreken.”

Vertrouwen in goede afloop
Sea Shepherd Nederland heeft niettemin vertrouwen in een goede afloop. “Dit maken we vaker mee, we weten dat we het risico op arrestatie lopen bij dit soort acties. Erwin zelf weet ook heel goed waar hij aan begonnen was. De Japanse autoriteiten raken simpelweg nerveus van onze acties tegen de dolfijnenvangst.”

Vons: 'Vreedzaam actievoeren'
De 42-jarige Vermeulen is sinds anderhalf jaar ‘Cove Guardian’ voor Sea Shepherd. Een kleine drie weken geleden vloog de Veldhovenaar op eigen kosten naar Taiji aan de zuidkust van Japan. De organisatie voert daar al langere tijd actie tegen dolfijnenvangst in de baai (cove in het Engels) bij Taiji. Vrijdag fotografeerde Vermeulen met collega’s hoe enkele dieren vanuit drijvende kooien in zee werden overgezet naar bassins van het Dolphin Resort Hotel. Volgens de politie zou Vermeulen een hotelmedewerker hebben geduwd. Sea Shepherd noemt de actie onterecht. Vons: “Wij voeren vreedzaam actie. De autoriteiten zoeken iets om ons in een negatief daglicht te stellen."

Dolfijnenjacht
Ieder jaar vindt in Taiji een dolfijnenjacht plaats. Japan geeft 23.000 vergunningen af aan kustplaatsen om dolfijnen van verschillende soort te slachten. Een aantal levende dieren wordt verkocht aan aquaria wereldwijd.

Sea Shepherd
De Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) is een internationale organisatie die al het leven in zee beschermt. Haar missie is "de afslachting van het leven in zee en de vernietiging van de leefomgeving te stoppen om zo ecosystemen en soorten te beschermen en te behouden''.

Documentaire
De aandacht voor de dolfijnenjacht is flink toegenomen sinds de documentaire The Cove (2009) met filmprijzen werd overladen. De documentaire laat zien hoe vissers in de stad Taiji ongeveer 2000 dolfijnen in een baai bij elkaar drijven om de zeezoogdieren te harpoeneren.

De Cove Guardians zijn sinds 1 september aanwezig. De actie heet Operation Infinite Patience.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks to Maria Heidemann for the translation

No comments:

Post a Comment